Proč nemáme jednotnou cenu tarifů?

Cena se odvíjí od dané technologie, potřebné k dosažení rychlosti tarifu, a řádné údržby.